para sa isang freelancer!

para sa isang freelancer, na nabuhay at nanatiling matatag..cnanay ang sarili na mag isa at wag magtiwala sa iba, pinalalakas ang sariling kalooban,may sariling paninindigan at pananaw sa buhay, para sa iyo:

hindi k nagsasalita para kaawaan ang sarili mo..sa kagustuhan mong sumaya kahit mahirap sa loob mo kelangan m pa rin gawin..dahil my iniingatan kana.. at hindi m na tinitingnan ang buhay mag isa..dahil my kakampi ka na at my kailangang panigan at pagkatiwalaan, mahirap sa cmula pero kung alam mong totoo at masasaktan k pag nawalay sau ang taong mahal mo, magagawa m ang mga bagay na isinumpa m noong di mo gagawin..hindi masama ang unang beses na pagtalikod sa kagustuhan m, pero kung mauulit bakit m gugustuhing masaktan ng paulit ulit kung pwede namang isang beses lang..ginagawa m to para sa taong mahal mo..kahit nasasaktan k sa ideyang "buti pa xa pinoprotektahan ng pinapahalagahan" samantalang ikaw, sumagi ba sa isip nia ang nararamdaman m? o dahil sa nakilala ka nyang matibay kea inaakala nyang hindi ka tinatablan?..paminsan minsan kelangan m din magsalita lalo na kung hindi n nakakatuwa..sa susunod na engkwentro, wag m hayaang pababain k ng pagmamahal kung buong pagkatao m na ang nsasaling..hindi masama mgbigay pero my limitasyon at hangganan..

Post a Comment

Thank You for your shared thoughts. You keep my heart beats lovingly fast.. :D
The Greenhorn Thoughts
Kharen's Corner
Little Ways We Can